Ғаламдық мұнай консалтингі
Геологиялық зерттеулер

Геологиялық зерттеулер

 • Бассейнді бағалау
 • Құрылымдық бағалау және жер қойнауының картасы
 • Ақаулық пен сынуды түсіндіру және модельдеу
 • Литостратиграфия және дәйектілік стратиграфиясы
 • Негізгі сипаттама: шөгінді процестерді түсіндіру, тұндыру орталары және тас қасиеттеріне бақылау жасау
 • Петрография
 • Геоселлюлалық модель құрылысы
 • Дәстүрлі емес ресурстар бойынша кеңес беру
 • Іздестіру және перспективті бағалау
 • Көлемді бағалау және белгісіздікті талдау
 • үлесті анықтау