Ғаламдық мұнай консалтингі
Геофизикалық зерттеулер

Геофизикалық зерттеулер

 • Екі өлшемді және үш өлшемді сейсмикалық тетіктерді қолдана отырып зерттеу жүргізу
 • Сейсмикалық қоймаларды сипаттау
 • Кендік бассейнді бағалау
 • Тікелей көмірсутекті индикаторлық бағалау
 • Сейсмикалық атрибутты талдау
 • AVO / AVA талдау
 • Жоспардан кейінгі және алдын-ала стек инверсиясы
 • Тау жыныстар физикасы
 • Вертикальды сейсмикалық профильді талдау
 • Жылдамдық моделін құру
 • Деректерді өңдеу жұмыс процесін жобалау және QC
 • Сатып алу сызбасы
 • Сейсмикалық жұмыс станциясы деректерін басқару