Ғаламдық мұнай консалтингі
Дәстүрлі емес ресурстарға баға беру

Дәстүрлі емес ресурстарға баға беру

  • Курстар, семинарлар, рецензиялар арқылы оқыту және тәлімгерлік қызметтер
  • Геологиялық, петрофизикалық, геохимиялық және геофизикалық деректерді кешенді талдау
  • Диагностика және аналитикалық / сандық әдістерді қолдану арқылы көрсеткіштерді талдау
  • Бассейннің потенциалын бағалау және тәтті дақтарды анықтау
  • Бағалауды және дамуды жоспарлау
  • Мұнай мен газды бағалау
  • Резервтерді және шартты және болжамды ресурстарды бағалау
  • Ұңғыманы жобалау және бағалау