Ғаламдық мұнай консалтингі
Дәстүрлі емес ресурстарға баға беру әдістемесі

Дәстүрлі емес ресурстарға баға беру әдістемесі

Ұзақтығы:

Екі күн

Кім қатыса алады:

Сланецті газды қоймаларын қалай бағалауға және дамытуға үйренгісі келетін геология ғылымының ғалымдар, инженерлер және менеджерлер.

Үйренетін нәтижелер:

 • Сланецті ресурстық бағалауға арналған негізгі деректерді оқып білу
 • Кен орындарын игерудегі геомеханиканың маңыздылығын түсіну
 • Петрофизикалық және геомеханикалық зерттеулерді жобалау процестерін аяқтау барысында өндірісті оңтайландыру жолдарын үйрену

Курстың сипаттамасы:

Мұнай-газ кен орындарындағы сланц майын және газын өндіру, кен орындарын барлау процесін дамытуға өзіндің үлесін қосады.
Бұл курс осы жаңа технологияны енгізе отырып, сланцты газ бен майды бағалау жолдарын көрсетеді. Мәлімдемеде қатты тау жыныстарының қасиеттерін петрофизикалық және геомеханикалық тұрғыдан бағалаудың әр түрлі әдіс-тәсілдері қарастырылады. Бұл курста қаралатын ең басты мәселе болып жоғарыда аталып өткен әдіс-тәсілдер ұңғыманың орнатылуына және де оның оптимизацияна қалай қолданылаты табылады. Тар ауданда ораналасқан көмірсутег резервуарынан қалайша, сараптамалық деректер қолдана отырып, өндіріс көлемін максимальды ұлғайтуға болатыны туралы көптеген мысалдар келтіреді.Курс басында, презентация слайдтарының көшірмесі және де оқу материалдар тізі беріледі.

Курстың сипаттамасы:

• Органикалық тақтатасты петрофизика тұрғысынан бағалау

 • Дәстүрлі емес ресурстардың петрофизикасына шолу
 • Кәдімгі каротаж диаграммасы
 • Кеуектілік пен қанықтылықты есептеу
 • ТОС есептеуін талдау
 • Сланц ресурстарын алдын ала тіркеу
 • Негізгі талдау
 • Каротаж диаграммасының талдауы

• Тақтатастар геомеханикасыs

 • Ұңғыманың механикалық қасиеттеріне және резервуарлардың геомеханикасына шолу жасау
 • Біртекті-изотропты жарталардың механикалық қасиеттеріне шолу жасау
 • Тақтатастың механикалық қасиеттері
 • Каротаж диаграммасы және ядролық талдау
 • Көлденең ұңғыма кернеулеріне қарсы тік сызық сараптамасы
 • Стресстік есептеулер жаттығулары

• Аяқтау дизайны: Петрофизика және геомеханикалық талдау интеграциясы

 • Тік ұңғыманы аяқтау
 • Бүйірлік қону пунктін таңдау
 • Геонавигация және бұрғылай кезіндегі каротаж
 • Көлденең ұңғыманы аяқтау процесі

 

Семинарлардың басты бетіне оралуe

 

 

PDF: Overview of Unconventional ResourcesPDF: Formation Evaluation of Unconventional Resources

internal_server_error <![CDATA[WordPress &rsaquo; Error]]> 500