Ғаламдық мұнай консалтингі
Экономикалық модельдеу

Экономикалық модельдеу

 • Fiscal modeling: production sharing contracts, risk service contracts, concession agreements
 • Бюджеттік модельдеу: өнімді бөлісу келісімшарттары, тәуекелдік қызмет көрсету келісімшарттары, концессиялық келісімдер
 • Мұнай қорлары мен ресурстарын бағалау
 • Фискалдық режим және мұнай салығын талдау
 • Таза пайыздық және өндірістік құқықтарды есептеу
 • Болашақ экономикалық болжамдар және сезімталдықты талдау
 • Өрісті дамыту сценарийін талдау
 • Жобаның өзіндік құнының бенчмаркингі
 • Тасымалдау маршруттары және сатудың тармақталған нетто-бағалары
 • Өріс шығындарының болжамдары
 • Негізгі көрсеткіштер – NPV, IRR, төлеу кезеңі, өнімділік индексі
 • Өндірістің тоқтатылуына және жоспардан бас тарту жолдарын талдау
 • Дамудың мақсаттарына басымдық беру және портфельді талдау