Ғаламдық мұнай консалтингі
Дәстүрлі емес ресурстарға үңғыманың тиімділік талдауын және болжауын жасау

Дәстүрлі емес ресурстарға үңғыманың тиімділік талдауын және болжауын жасау

Ұзақтығы:

Екі күн

Кім қатыса алады:

Бұл курс ұңғыма тиімділігін, оптимизациясын, бағалаумен айналысатын технологтарға, инженерлерге және инженерлік менеджерлерге арналған.

Үйренетін нәтижелер:

 • Ұңғыманың тиімділігін талдау үшін сыни деректерді жинау, талдау және түсіндіруді үйреніңіз
 • Диагностикалық учаскелерді пайдалану арқылы өнімділік сипаттамаларын және ағын режимдерін анықтау
 • Модульдік негіздегі өндірістік талдауды пайдалана отырып, негізгі резервуарды аяқтау және оның параметрлерін бағалау
 • Сандық, аналитикалық және құлдырау қисық әдістерін қолдана отырып болжау
 • Өнімділік белгісіздігінің және бірегейсіздіктің сандық көрсеткіштерін анықтауға көмектесу үшін оңтайлы жұмыс үрдісін орнату

Курстың сипаттамасы:

Бұл курс, дәстүрлі емес ресурстарды өндіру деректеріне анализ, диагностика және болжам жасаудың толыққанды әдіс-тәсілдерін талқылайды. Курсқа қатысушылар, деректердегі өміршеңдікті аутқушылықтарды және ағымды анықтайтын және бағалайтын құрал-жабдықтарға қол жеткізе алады. Курстың бағыты болып көрсеткіш параметрлері мен өндіріс болжамының әдіс-тәсілдерімен және ұңғыманың өндіргіштігінмен байланысты ағымның құрылыс диагностикасының сипаттамасы болып табылады.
Бұл әдістерге қарапайым аналитикалық құралдар, құлдырау қисықтарын және сызықты емес сандық модельдеу сияқты күрделі әдістер жатады. Тығыз газ құмдарынан, газ сланцтерінен және сұйықтықтардан бай сланц жүйелерінен алынған мысалдар талдау және болжау әдістерінің теориялық ойлары мен практикалық аспектілерін көрсетеді. Сараптамалық және болжау әдістерінің теориялық пен практикалық аспектілерін көрсету үшін, тығыз газ құмдары, газ тақтатастары және сұйықтықтарға бай тақтатас жүйелері туралы мысалдар келтіріледі.

Курстың мазмұны:

• Дәстүрлі емес қойма жүйелеріне кіріспе

 • Flow at pore scale
 • Кеуекті көлемдегі ағын
 • Өнімділікті бақылайтын факторлар
 • Бұрғылау және аяқтау практикасы

• Қисық талдауды төмендету (уақыт бойынша бағалау)

 • Шығу тегі жәні Тарихы
 • Arpsқұлдырау қисықтарын дұрыс және бұрыс пайдалану (экспоненциалды, гиперболалық)
 • Есептеу уақытының деректерін диагностикалау («qDb» сюжеті)
 • Төмендеу үлгілері кеңейту (Stretched Exponential, Power-Law Exponential, Duong моделі және т.б.)
 • Үздіксіз EUR әдісі
 • Бағдарламалық жасақтаманы / электрондық кестені пайдаланып қисықты талдау жаттығулары

• Өндірістік талдау (Уақытша қысым сараптамасы)

 • Шығу тегі / бағыты / тарихы / мақсаттары
 • Қисық сызық түрін төмендеуі
 • Материалдық баланстық түсініктер: материалдың балансы
 • Модельдеу арқылы талдау
 • Тік ұңғымаларға арналған шешімдер
 • Көлденең ұңғымаларға / бірнеше сынықтары бар көлденең ұңғымаларға арналған шешімдер
 • Сызықты емес әсерлері (қысымға тәуелді қасиеттер, көпфазалық ағындар)
 • коммерциялық бағдарламалық жасақтаманы пайдалану арқылы өндірісті сараптау

• Кейс стади: интеграцияланған диагностика және өндірістік деректерді талдау

 • Өндірістік деректерді диагностикалау: сипаттамалық өнімділік
 • Ұңғыманың тиімді сипаттамалары үшін диагностикалық учаскелер
 • Жалпы қиындықтар
 • Ұңғыманы тиімді бағалау үшін нұсқаулар мен жұмыс үрдісі
 • коммерциялық бағдарламалық жасақтаманы қолдана отырып қалыптасқан дәстүрлі емес резервуарлардың ағымы туралы мысалдар

• Тереңдетілген тақырыптар

 • Жылдамдықтық және модел негізіндегі өндірістік талдаудың корреляциясы
 • Көптарапты кедергі
 • Көптарапты модельдеудің коммерциялық бағдарламалық жасақтаманы қолдануы
 • Ресурстар мен резервтер

 

Семинарлардың басты бетіне оралуe

 

PDF: Well Performance Analysis Training Seminar

internal_server_error <![CDATA[WordPress &rsaquo; Error]]> 500