Ғаламдық мұнай консалтингі
Петрофизикалық зерттеулер

Петрофизикалық зерттеулер

 • Таза төлемді, кеуектілікті, өткізгіштікті және судың қанықтығын бағалау
 • Класикалық, карбонатты және дәстүрлі емес су қоймаларын зерттеу
 • Мыңдаған ұңғымаларды қамтитын далалық зерттеулер
 • Сұйықтықтың деңгейін анықтау
 • Өткізілген төлемді сәйкестендіру
 • Барлық жастағы резервуарлар
 • Петрофизикалық деректер қорын құру және тексеру
 • Геоцеллулярлық модельдік қасиеттерін, тау жыныстарының түрлерiн және мұнай өндірісін бағалау
 • Интеграцияланған петрофизикалық, геологиялық және инженерлік зерттеулер
 • Капиллярлық қысым және басқа SCAL деректерін талдауға біріктіру
 • 1950-шы жылдардан бастап басылымға шыққан Ресей журналдарын және барлық әлемдік журналдарды бағалау
 • Кескін журналдарын өңдеу және бағалау
 • Ұңғыманың геомеханикалық талдауы
 • Ұңғыманың тұрақтылығын талдау